Pulzní trysky

Pulzní trysky
Vzduchové pulzní trysky se používají jako prevence tvorby nálepů na stěnách zásobníků a výsypek. 

Princip činnosti pulzního ventilu
Princip spočívá ve využití energie tlakového rázu vzduchu aplikovaného v krátkých impulsech. Přenos a správný směr energie tlakového vzduchu do technologie zásobníku zajišťuje vzduchová pulzní tryska.
Energie tlakového vzduchu v okolí pulzního ventilu uvolňuje usazený skladovaný materiál od stěny zásobníku. 

Pulzní tryska k provzdušňování sypkych materiálů v zásobnících


Aplikace:
skladovací zásobníky
vážící zásobníky
přesypy
hlubinný zásobnik
násypky filtrů
elektroodlučovače aj. 

Problematickými materiály s tendencí vytvářet na vnitřním povrchu stěn zásobníků nálepy jsou zejména:
uhlí
popílek
vápno
kaolín
písky aj.

Prevence nálepů v zásobnících


Typy pulzních ventilů
Pulzní ventily jsou dodávány ve dvou typových variantách:
1) typ VPV-60 o velikosti G1 1/2"
2) typ VPV-40 o velikosti G1"

Obě varianty jsou dále dodávány ve dvou materiálových provedení v uhlíkové nebo nerezové oceli. Výběr vhodného typu ventilu je závislý především od velikosti zásobníku.

Pulzní tryska k provzdušňování sypkych materiálů v zásobnících


Systém pulzních ventilů se rozděluje na 3 základní části:

1) Komplet pulzního ventilu
Obsahuje pulzní ventil, solenoidový vysoce pulzní ventil, montážní pouzdro, flexibilní přívodní hadici.

2) Rozvod tlakového vzduchu
Obsahuje rozšířené potrubí, připojení na stávající tlakový vzduch, odbočky k jednotlivým pulzním ventilům, odkalení a kulové ventily. 

3) Řídící systém
Obsahuje rozvaděč s řídící jednotkou, kabelové lávky a vodiče.

Pulzní tryska VPV 60

Vzduchová pulzní tryska typ VPV-60.

Vzduchový pulzní ventil VPV 40

Vzduchová pulzní tryska typ VPV-40.