Odsávací a filtrační zařízení

Lapače jisker

Spark Trap

Předřazený odlučovač jisker spolehlivě zabraňuje jiskrám, hrubým částicím a cigaretovým nedopalkům proniknout do filtrační jednotky.

Popis

Veškeré svářecí a řezné operace jsou aplikacemi s vysokými rychlostmi odsávání představujícími potencionální riziko vzniku požáru. 
U těchto aplikací je použití předřazeného lapače jisker do potrubí jednou z nezbytností pro předcházení požáru a zachování dlouhodobé životnosti filtračních elementů.
Pomocí odstředivého zrychlení dochází k odstranění těžkých jisker z proudění vzduchu. Veškeré jiskry padají do sběrné nádoby, která je v bezpečné vzdálenosti od hlavních filtrů a mimo vzduchotechnické rozvody. Sběrnou nádobu lze kdykoliv snadno oddělit a vyprázdnit, a to dokonce i během provozu systému.

Aplikace

řezání materiálu plazmou či kyslíkovým hořákem
manuální, automatické a robotické svařování
svářecí a brousící operace

Výhody

výrazné snížení nákladů díky prodloužení životnosti filtru
jednoduché zapojení do potrubního systému
nízké provozní náklady
minimalizace rizika požáru odloučením jisker, žhavých částic a cigaretových nedopalků
kombinace se zhášecími zařízeními
snadná údržba

Materiálové provedení

uhlíková ocel
nerez

Volitelné příslušenství

podpěrná konstrukce
sběrná nádoba či rotační podavač
šoupátkový uzávěr
detekce jisker (filtrační jednotka se automaticky vypne při překročení mezních hodnot)
inspekční otvory pro pravidelnou kontrolu   

Průtočné množství     Vstup/výstup

3.300 m3/h                              pr. 250

4.400 m3/h                              pr. 280

6.600 m3/h                              pr. 350

8.800 m3/h                              pr. 400

11.000 m3/h                            pr. 450

20.000 m3/h                            pr. 600