Odprášení provozů

Odprášení volně ložených skládek

Verstaubungslösungen der freigelegten Abladeplätze

Naše společnost zajišťuje komplexní odprášení volně ložených skládek pomocí armovaných betonových skladovacích dómů.Armované betonové skladovací dómy

Izolace: ≈
5cm Vethanové pěny prakticky eliminují vlhkost uvnitř dómu.

Odolnost proti vodě: Vnější povrch dómu je tvořen PVC fólií, která vytváří počáteční formu pro tepelnou izolaci a torkretovaný beton. PVC membrána zajišťuje nepropustnost konstrukce a zabraňuje vlivu UV záření.

Nákladová efektivita: přes všechny své kvality patří dómy k cenově nejefektivnějším skladovacím systémům. Velkoobjemové skladovací dómy na sypké hmoty mají ze srovnatelných skladovacích systémů nejvýhodnější poměr cena/výkon. Náklady na provoz a údržbu jsou minimální.

Doba výstavby: Vnější tvar dómu je vytvořen PVC fólií naplněnou vzduchem. Jakmile je tvar vytvořen, následující stavební činnosti probíhají uvnitř bez vlivu vnějšího prostředí a povětrnostních podmínek – déšť, vítr, UV záření apod. Všechny materiály, kromě ocelových výztuží, jsou nanášeny nástřikem.

Nakládka/vykládka: sypké hmoty jsou naskladňovány otvory ve vrchní části dómu. Automatický vyskladňovací systém je instalován ve spodní části dómu. K vyskladnění se používají nejčastěji šnekové systémy, pneumatické systémy nebo vibrační dna.

 Pevnost konstrukce: po staletí se považuje za nejpevnější strukturu tvar koule. Kulový tvar je velmi výhodný do seismicky nestabilních lokalit a lokalit s působením silných větrů. Průmyslové a zemědělské využití:

cukr                         uhlí
cereálie, obilniny     slinek
sója                         chemická hnojiva
sůl                           štěpky a pelety
kakao                      cementrudy                       
hliník                        popílek                    
niklové a měděné koncentráty

Výhody zastřešení:

 • dlouhá životnost konstrukce (více než 50 let)
 • rychlá výstavba
 • naskladnění materiálu do 95 % vnitřní kapacity
 • ekologičnost provozu (prach se drží uvnitř budovy)
 • snížení ekonomických ztrát materiálu vlivem klimatických podmínek
 • minimální náklady na údržbu
 • velká kapacita na poměrně malé ploše
 • odolnost proti seismickým a povětrnostním vlivům

Budovy pro rozmanité architektonické aplikace:

 • sportovní komplexy, kryté bazény, hokejové arény, krytá ski centra
 • zábavní komplexy: cirkusy, veřejná akvária, 3D komplexy, diskotéky
 • školy, hotely
 • náboženské budovy: kostely, mešity, chrámy
 • konferenční místa: amfiteátry, laboratoře
 • letecké hangáry, kryty
 • kryty pro vojenská zařízení
 • kryty pro odpadní reservoáry a úpravny vod, silážní jámy nebo jímky

Tvary a velikosti: tradiční polokoule mohou mít v průměru od 6 m do 85 m. Nejčastější tvary jsou hemisférické, ale mohou být i kombinací válcového a kulového tvaru.

Otvory: jakmile dóm získá svoji konečnou pevnost, je možné udělat prakticky jakýkoliv druh otvoru do pláště dómu. Můžeme vytvořit světlíky, okna, dveře, vrata, jakýchkoliv tvarů a velikostí.

Barva: Můžeme na přání zajistit jakoukoliv barevnou úpravu.

Naše společnost zabezpečuje komplexní realizace. Skladovací dómy jsou plně automatizovatelné dle použitých technologických prvků.