Násypky DSH

HENNLICH ENGINEERING nabízí unikátní násypky pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů.

 

Unikátnost bezprašných násypek
patentované řešení
minimální odstávka provozu nutná pro instalaci
jednoduchá montáž
nenáročná údržba

Výhody násypek
Ekonomické (úspora nákladů)
nulová spotřeba elektrické energie a tlakového vzduchu
přítomnost obsluhy při nakládce = není potřeba
kontinuální nakládka nákladních aut či vagónů = úspora času
minimum náhradních dílů = snížení nákladů na údržbu
zvýšení kapacity skladovacího prostoru (více materiálu, méně vzduchu)
bezprašná nakládka, není nutná instalace filtračního zařízení = další úspora investičních nákladů a  nákladů na údržbu (odpadá manipulace s odprašky z filtru)

Ekologické
snížení rizika vzniku výbuchu
výrazné zlepšení hygieny pracovního prostředí
podstatné snížení prašnosti při nakládce 

 

Nejčastější produkty
kukuřice, pšenice, ječmen, sója
soda, sůl, cukr
hnojiva, peletky
písek, štěrk, síra, fosfáty, sírany

Nevhodné produkty
Obecně produkty s různě velkou kusovitostí, velmi abrazivní či špatně tekoucí produkty – například uhlí, koks, slinek, cement atd.
Nedoporučujeme rovněž použití na velmi jemné práškovité produkty (popílek, mouka).

 

Použití
nákladní auta
otevřené vagóny
skládky (uzavřené, otevřené)
lodní nakládka

Násypky nelze použít pro nakládku autocisteren a uzavřených vagónů, stejně tak jako pro kombinovanou nakládku.

 

Produktové řady
Velikost násypky záleží především na typu sypkého produktu, nakládacím výkonu, granulometrii a sypné hmotnosti.

 

Materiálové provedení
ocel S235
Hardox
nerezová ocel (AISI 304, AISI 316)
polypropylen