Kabelové řetězy

Navrhujeme a dodáváme plastové kabelové řetězy pro flexibilní přívody k pohybujícím se strojům. 

Jedná se zejména o stroje pojíždějící po kolejích, ke kterým je třeba přivést silové či ovládací kabely, optické kabely, popř. hadice na kapalná nebo plynná média atd.

Kabelový řětěz - vyhrnovací vozík

 

Kabelové energetické řetězy se osvědčují v praxi jako výrobek zabezpečující spolehlivost stroje, jeho funkčnost a vysokou životnost všech přívodů v nich umístěných. Z charakteru provozů níže uvedených je patrné, že našimi zákazníky jsou zejména firmy s prašnými provozy a trvalým nasazením.

VÝHODY KABELOVÝCH ŘETĚZŮ
flexibilní přívod všech médií ke strojům
životnost přívodů delší než životnost stroje
odolnost proti povětrnostním vlivům
bezúdržbový provoz
elektronické hlídání tahu a přetížení řetězu

 


Brožura_Kabelové řetězy_pdf 

HENNLICH ENGINEERING je autorem nejdelšího řetězu na světě...

Kabelový řetěz o celkové délce přesahující 600 metrů (pro představu je přívod dlouhý jako šest fotbalových hřišť naskládaných za sebou) byl instalován v r. 2008 v Elektrárně Tušimice patřící do skupiny ČEZ. 
Zařízení přivádí potřebné energie do skládkových strojů. Součástí flexibilních vedení jsou i optické kabely pro přenosy signálů a přívod technologické vody.


HENNLICH ENGINEERING získal za tento projekt hlavní cenu Vector Award na mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru v r. 2010.
Aplikace nejdelšího kabelového řetězu na světě zvítězila mezi 110 přihlášenými projekty ze 23 zemí světa.


 

 

 

 

Applikation

Návrhy a dodávky flexibilních přívodů k pohybujícím se strojům na klíč

komplexe Lieferung

Dodávka kabelových řetězů na klíč