Odsávání olejové mlhy

Olejová mlha představuje velký problém pro většinu průmyslových provozů.

Co to tedy je olejová mlha? Je to aerosol, který vzniká, když se olejové emulze používají jako chladící, mazací či řezná média při zpracování kovů, plastů i při jiných operacích.  

Tzv. olejové filtry se používají pro efektivní filtraci olejové mlhy a olejových částic, které mohou negativně působit na zdraví operátorů strojů a navíc způsobit poruchy na strojích a vzduchotechnice. Vedlejším následkem je rovněž zašpinění strojů a průmyslových prostor. 

Nejčastějšími aplikacemi pro odsávání olejové mlhy jsou CNC obráběcí stroje či víceúčelové soustruhy. Další použití jsou např. pro rotační stroje, pro tisk novin, kompresory, turbíny, mazadla apod.  

 

Odsávání olejové mlhy

 

Princip funkce filtru olejové mlhy

Mastné částice smíchané s proudem vzduchu jsou odstředivou silou tlačeny proti stěně filtru, odkud sklouzávají dolů do spodní části filtru.
Filtrovaný olej se poté hromadí v dolní části odlučovače, odkud sklouzává do sběrné nádoby nebo zpět do stroje. Díky použití předfiltru a dodatečného filtru je zaručena vysoká efektivita odloučení olejových částic, a to s průměrnou hodnotou 98%. Vyčištěný vzduch se poté vrací do okolního prostředí.

 

Odsávání olejové mlhy

Pro odsávání olejové mlhy doporučujeme použít naši typovou řadu Aeroil či Iperoil.