Dezinfekce a dekontaminace

Naše mlžná děla se využívají také pro dezinfekci a dekontaminaci.

 

Nejčastější aplikace

  • dekontaminace prostředků hromadné dopravy (soupravy metra, trolejbusy, autobusy, tramvaje)
  • dezinfekce venkovních nástupišť
  • dekontaminace prostorů stanic metra
  • dezinfekce v tunelech
  • dezinfekce ulic, silnic, chodníků atd.
  • dezinfekce vnitřních prostor (domovy seniorů, školy, kanceláře atd.)

 

Dezinfekce veřejných prostor

Většinou se provádí postřikem za jízdy (roztok chlornanu sodného apod.), kdy je mlžné dělo na nákladním autě nebo na přívěsu za ním. Nákladní auto popojíždí a proud mlhoviny, smíchané s dekontaminantem, je nasměrován buď na silnici nebo na chodníky.
Nezbytnou součástí vybavení je (kromě samotného mlžného děla) generátor a nádrž na vodu. Pokud není dělo na nákladním autě, je veškeré vybavení sestaveno na podvalníku.
Rádi Vám tato kompletní vybavení nabídneme, a to včetně samotného dekontaminantu.

 

Dekontaminace prostředků MHD

Ve spolupráci s naším partnerem nabízíme dodávku kompletně vybavené a energeticky soběstačné jednotky, která je určena primárně k dekontaminaci vozidel městské hromadné dopravy. Použití však najde i při dezinfekci ulic, nástupišť či tunelů.
Toto zařízení je vybaveno speciálně upraveným mlžným dělem, které efektivně rozprašuje dekontaminační prostředek na prostředky městské hromadné dopravy (viz obrázek níže). Technologie je umístěna v atypickém kontejneru, který je možno připevnit na kolejový podvozek nebo nákladní vozidlo.
Uvnitř kontejneru je také zásobník dekontaminantu o objemu 2000 l.

 

 

Dezinfekce vnitřních prostor

Pro dezinfikování vnitřních prostor Vám rádi nabídneme náš nejnovější produkt Vortex HE440. Jedná se o mobilní jednotku o malých rozměrech.
Tato mlžící jednotka je vybavena nádrží o objemu 68 l, kde je nutno před postřikem rozmíchat vodu s dezinfekčním prostředkem.
Kontaktujte nás v případě zájmu o tento produkt.

 

Níže naleznete několik videí našich aplikací z Jižní Ameriky - dezinfekce ulic a silnic mlžnými děly HENNLICH.

Více také na https://www.hennlich.cz/aktuality/mlzna-dela-hennlich-proti-koronaviru-dezinfikuji-ulice-v-peru-a-chile.html